ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดกันดาร ประจำปี 2565 ด่วนๆ

 ดอกบัวเหลือง    6 ส.ค. 2565

ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ อาตมาภาพพระมหาประดุง สมาหิโต ขอประกาสหาเจ้าภาพจองกฐิน วัดกันดาร ท่านใดอยาดรับเป็นเจ้าภาพกฐินปี นี้ ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ได้ที่ เบอร์ 0904442799 0999025266 เนื่องจากวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดกันดารไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพจองกฐินปีนี้
ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ อาตมาภาพพระมหาประดุง สมาหิโต ขอประกาสหาเจ้าภาพจองกฐิน วัดกันดาร ท่านใดอยาดรับเป็นเจ้าภาพกฐินปี นี้ ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ได้ที่ เบอร์ 0904442799 0999025266 เนื่องจากวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดกันดารไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพจองกฐินปีนี้


ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ อาตมาภาพพระมหาประดุง สมาหิโต ขอประกาสหาเจ้าภาพจองกฐิน วัดกันดาร ท่านใดอยาดรับเป็นเจ้าภาพกฐินปี นี้ ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ได้ที่ เบอร์ 0904442799 0999025266 เนื่องจากวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดกันดารไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพจองกฐินปีนี้


  3,760 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย