ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดกันดาร ประจำปี 2565 ด่วนๆ

 ดอกบัวเหลือง    6 ส.ค. 2565

ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ อาตมาภาพพระมหาประดุง สมาหิโต ขอประกาสหาเจ้าภาพจองกฐิน วัดกันดาร ท่านใดอยาดรับเป็นเจ้าภาพกฐินปี นี้ ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ได้ที่ เบอร์ 0904442799 0999025266 เนื่องจากวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดกันดารไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพจองกฐินปีนี้  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ประกาศหาเจ้าภาพกฐินวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ อาตมาภาพพระมหาประดุง สมาหิโต ขอประกาสหาเจ้าภาพจองกฐิน วัดกันดาร ท่านใดอยาดรับเป็นเจ้าภาพกฐินปี นี้ ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ได้ที่ เบอร์ 0904442799 0999025266 เนื่องจากวัดป่าปัญญาภรณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดกันดารไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพจองกฐินปีนี้


• บรรเลงพิณเพื่อสมาธิ : Sound for meditation

• ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ

• หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ ํ วิชฺชติ คนผู้งดด้วยความละอายแก่ใจหาได้น้อยในโลก

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย