ขาดงบประมาณอีกประมาณ 30 % ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารดิน

 phraedhammajak    22 พ.ค. 2561

ขาดงบประมาณอีกประมาณ 30 % ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารดิน
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารโบสถ์ดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 213759

ขาดงบประมาณอีกประมาณ 30 % ที่ยังไม่มีงบประมาณกระเบื้องมุงหลังคาอีกส่วนหนึ่ง/ ปูพื้นกระเบื้อง/ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมวัสดุ/ค่าทำสี/ฐานพระประธาน/ค่าแรง

1วัดจะมีเพียงวิหารโบสถ์เดียวเท่านั้น ศาลากุฏิจะมีกี่หลังก็ได้ แต่วิหาร โบสถ์จะมีสร้างได้เพียงหลังเดียว โอกาสพิเศษ ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารโบสถ์ดินแพร่ธรรมจักร

เนื่องจากสำน้กสงฆ์แพร่ธรรมจักร เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ปี 2553 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรม ปัจจุบันได้มีคณะพระภิกษุ มาอยู่ประจำ 4 รูป สามเณร 3 รูป และมีพระที่แวะเวียนมาปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งร่วมถึงญาติโยม จึงจำเป็นต้องมีเสนาสนะ มีโบสถ์ วิหารไว้ให้พระสงฆ์ทำกิจ และเป็นสถานที่เจริญภาวนาสำหรับผู้สนใจ
ทางคณะศรัทธา คณะกรรมการจึงปรึกษาหารือเพื่อจะร่วมบุญกันสร้างวิหารดินในครั้งนี้
จึงขอเจริญพร เชิญชวนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์สามเณรและผู้สนใจปฏิบัติธรรม


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน EP.3 #วนิอินพุทธ #ปฏิบัติธรรม #ถือศีล #ธรรมะ

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ดั่งดอกไม้บาน - เสถียรธรรมสถาน

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย