ขอเชิญศึกษาพระอภิธรรม,บาลีและการปฏิบัติวิปัสสนาของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ปี*2555*

 yajai     9 ก.พ. 2555

ขอเรียนเชิญศึกษาพระอภิธรรมและบาลีที่วัดสามพระยาวรวิหาร ณ ตึกสุหัทรังสรรค์ชั้น 1
และการฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จ.นครปฐม
โดยมูลนิธิแนบมหานีรานนท์


3,647


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย