วันวิสาขบูชานี้ ร่วมทำบุญรูปแบบใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าที่มีมิติทางความคิดและจิตใจ

 DhammathaiTeam    13 เม.ย. 2560

วันวิสาขบูชานี้ ร่วมทำบุญรูปแบบใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าที่มีมิติทางความคิดและจิตใจ “ ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกใจ” ไปพร้อมๆ กัน

ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นและไม้อื่นๆ ตามที่ท่านตั้งใจและอยากปลูก โดยใช้วิธีง่ายๆ คือ ปลูกในที่ที่ท่านมี ที่ท่านอยู่ อยู่ที่ไหนปลูกที่นั่น หรือปลูกในที่สาธารณประโยชน์ ปลูกแล้วดูแลเอาใจใส่ให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นมา

การทำบุญสร้างป่าแบบนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่ง นอกจากเป็นการทำความดีต่อโลก สิ่งแวดล้อมแล้ว ตัวคนทำยังได้ประโยชน์มากมายจากสวนป่าที่ตนเองสร้างขึ้นและยังเป็นการทำบุญที่มีผลยั่งยืนถึงลูกหลาน

- - - -

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการ
" ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม "
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.30 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

- การสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี โดยทีมรุกขกร จาก BIG Trees
- การแสดงดนตรีและกิจกรรมสาธิตวิธีปรุงดิ
- ปาฐกถาธรรมโดยพระไพศาล วิสาโล พิธีมอบรางวัล “นักปลูกโลกดีงาม”
- Tree Talk “เรื่องจริงจากใจของนักปลูกต้นไม้” โดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงหัวใจสีเขียว และคุณทรงกลดบางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day
- ร่วมปลูกต้นสาละอินเดีย บริเวณสวนรถไฟ

และรับกล้าไม้ในงาน

รายละเอียดและการลงทะเบียน อ่านได้ที่ http://bit.ly/2nN0k8g

หมายเหตุ โครงการนี้จัดเพื่อเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในมงคลวาระที่ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล องค์ประธานเครือข่ายพุทธิกา จะมีอายุครบ 60 ปี https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : เพจ - ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล


  3,624 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย