ร่วมบุญ “ซ่อมบันไดขึ้นรอยพระพุทธบาท” ณ วัดพระพุทธบาทป่ากล้วย ด้วยกันนะคะ!!!

 Suangg    11 ธ.ค. 2561

ร่วมบุญ “ซ่อมบันไดขึ้นรอยพระพุทธบาท”
ณ วัดพระพุทธบาทป่ากล้วย ด้วยกันนะคะ!!!

ร่วมบุญทอดผ้าป่าซ่อมบันไดขึ้นรอยพระพุทธบาท และปฏิสังขร ซ่อมบำรุงวัด

ค่าน้ำ และค่าไฟ รวมถึงสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ร่วมบุญด้วยกันนะคะ!!

ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ด้วยกันนะคะ

สามารถโอนปัจจัยทำบุญ
ชื่อบัญชี วัดพระพุทธบาทป่ากล้วย
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 544-022262-7

ร่วมบุญด้วยกันนะคะ!!!!
  3,534 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย