ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ ณ. วัดสมเด็จเจริญ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ ณ. วัดสมเด็จเจริญ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี จึงขอบอกบุญมายังท่านและบุคคลที่รู้จัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการร่วมทำบุญสบทบทุนสร้างอุโบสถ โดยสามารถบริจาคได้ที่วัดโดยตรง พระครูปริยัติกาญจนโสภณ ชื่อบัญชี วัดสมเด็จเจริญ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020002466381 หรือ โทร 081-7639880 หรือ 092-6353846 และสำหรับทุกท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ขอให้ส่งสำเนาเงินโอนมาที่ asdfghjjkl1478@gmail.com ซึ่งกระผมจะส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวาธิราช และพลังแห่งความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จงคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ ขอให้มีกำลังใจกล้าแข็ง กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง จะได้สามารถเผชิญและเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล และยังความสุขให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองสืบไป.DT018053

วัดสมเด็จเจริญ

ความคิดเห็นที่ 1  / วัดสมเด็จเจริญ / 28 มี.ค. 2560 เวลา 19:50 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  / วัดสมเด็จเจริญ / 28 มี.ค. 2560 เวลา 19:51 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  / วัดสมเด็จเจริญ / 28 มี.ค. 2560 เวลา 19:51 น. ร่วมบริจาดถวาย ทำกำแพงแก้ว ลูกกง ขนาด 5 นิ้ว สูง 50 ซ.ม ลูกละ 600 บาท ทั้งหมด 197 ลูก จึงบอกบุญให้ญาติโยมที่มีใจบุญช่วยกันร่วมบริจาด

ความคิดเห็นที่ 4  / วัดสมเด็จเจริญ / 28 มี.ค. 2560 เวลา 20:09 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2111 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย