ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางลีลาสูง ๙ เมตร วัดหนองปลาขอ อิฐมอญแดง ก้อนล่ะ 3 บาท ปูนลูกล่ะ 120 บาท

 socoman     19 ก.พ. 2563

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางลีลาสูง ๙ เมตร วัดหนองปลาขอ
โดยรับเป็นเจ้าภาพ
๑. ปูน ๔๐๐ ลูก ลูกละ ๑๒๐ บาท
๒. อิฐมอญแดง ๖,๐๐๐ ก้อน. ก้อนละ ๓ บาท

ติดต่อร่วมบุญผ่านช่องทางนี้ หรือ โอนปัจจัยร่วมทำบุญ ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีลำพูน เลขที่ ๖๖๑๒๑๑๙๖๑๗

เบอร์วัดหนองปลาขอ
081 783 1764

ที่มา : https://www.facebook.com/224721798187421/photos/a.391162381543361/518340592158872/?type=3&theater

3,810


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย