ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ

 krukrung    19 ก.พ. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ

ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์งามสุนทรวาส หมู่ ๑๑ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง)

************************************************************************

เนื่องด้วยทางวัดโพธิ์งามสุนทรวาส และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยที่ได้นำไปดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลา การเปรียญ เนื่องจากปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม ทำให้ฤดูฝนน้ำท่วมขังสร้างความลำบากให้กับพระภิกษุสงฆ์ในการประกอบพิธีทาง ศาสนา ทางวัดและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีมติให้ยกศาลาการเปรียญเพื่อถมดินให้สูง ขึ้นพร้อมทั้งบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานใน การจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนบอกบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ช่วยกันสละจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อใช้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัวที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีใน ครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญด้วยพรทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญฯ

ติดต่อขอรับซองได้ที่
ครูกรุง อิทธิพรม
บ้านพักครูโรงเรียบ้านดงดาล หมู่ 12
ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย 43120
เบอร์โทรศัพท์ 086-4523691
E-mail : kru-krung@hotmail.com

หรือโทรสอบถามได้ที่ พระครูสุนทรโพธิกิจ (หลวงปู่เดช)(เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามสุนทรวาส)
เบอร์โทรศัพท์ 088-0313341 ครับ (ท่านพูดได้เฉพาะภาษาถิ่น..ภาษาอีสานครับ)

หรือบริจาคปัจจัยได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 4460028808
ชื่อบัญชี นายกรุง อิทธิพรม
ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแสดงหลักฐานครับ
เนื่องจากทางวัดไม่มีบัญชีธนาคารครับเพราะไม่ได้ใช้หลายปีแล้ว
หมดเขตรับบริจาค วันที่ 31 มีนาคม 2555
เพื่อที่จะรวบรวมปัจจัยทั้งหมดส่งไปยังวัดครับ
***ท่านที่บริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุณาแจ้ง
เว็บไซต์หรือกระทู้ที่ท่านโพสด้วยครับเพื่อจะได้นำหลักฐานการโอน
ไปแสดง โดยแจ้งผ่านทางอีเมลด้านบน (เพื่อป้องกันการตกหล่นครับ)


***อานิสงส์ของการบริจาคทาน หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน พระพุทธปฏิมา รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรุดโทรมถูกทิ้งร้างแล้ว บังเกิดจิตศรัทธาทำการบูรณะ ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์แล้วยังชักชวนสาธุชนมาร่วมบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ด้วยอานิสงส์จากการกระทำดังกล่าว จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้ไปจุติเป็นเทพพรหมชั้นสูง 1000 ชาติส่วนผู้ที่ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญทานสร้างบุญโดยสละทรัพย์ สละแรงกาย สละปัญญาความรู้ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระราชาเจ้าเมือง 100 ชาติและหากทุกคนได้อธิฐานจิต ต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิมาที่ซ่อมเสร็จภายในอุโบสถวิหารหรือสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆ ผู้ที่ได้ร่วมบุญทั้งหมดก็จะสามารถเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานโดยถ้วนหน้า
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สรุปยอดบริจาค...ทางกรุงไทยออนไลน์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวน 2 ยอด เป็นเงิน 300 บาท ขออนุโมทนาบุญาหรับท่านที่บริจาคด้วยครับ
หลักฐานบริจาค
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1918637&d=1330064532


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• กวีหมู กวีหมู กวีหมู

• ๑๘.ปางห้ามมาร

• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย