เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนการรักษาเส้นเสียงสำหรับพระภิกษุ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - 24 พย 53

 stiathailand    

[center][color=#FF4000][size=150]ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน
กองทุนการรักษาเส้นเสียงสำหรับพระภิกษุ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุม มวก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[/size]
 [/center]
[center][color=#FF0000][size=150]เลขบัญชีออมทรัพย์ที่[/size] [size=150] 235 - 222755 - 4[/size]
[size=150]ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้[/size]  [/center]
[center][url=https://sites.google.com/site/stiathailand/cheiy-phu-mi-cit-sraththa-rwm-bricakh-smthb-kxngthun-kar-raksa-sen-seiyng-sahrab-phra-phiksu-pheux-kar-pheyphae-phraphuthth-sasna-wan-thi-24-phy-53][size=150][color=#0000BF]โดยกด Click ที่นี้ [/size][/url][/center]
[url=http://www.picza.net/show.php?id=08b13b63a66a216d2a6350e11301ffc9][/url] https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,551 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย