ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์

 Prasecht    9 พ.ค. 2554

ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร ๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ. ๐๘-๗๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
ทอด..วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๑๒)
********************
เนื่องด้วยวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ แบบทรงไทย ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ ตบแต่งทาสี และปูพื้นหินแกรนิต และอื่น ๆ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จได้
ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน มาร่วมกันสร้างอุโบสถเพื่อฝากฝังไว้ในบวรพุทธศาสนา โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำทุนทรัพย์ไปใช้จ่ายในการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและปุญญานุภาพคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงอำนวยผลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งนานากิจการ และครอบครัวจงเจริญ ด้วยพรธรรม คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ บริวารธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ.
กำหนดการทอดผ้ากฐินสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๙.๑๙ น. เป็นต้นไปตั้งองค์กฐิน ณ ศาลา วัดสบู
เวลา ๑๗.๕๙ น. ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา สมโพชองค์กฐิน
เวลา ๑๙.๔๙ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” บริเวณวัดสบู
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๙.๙ น. ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๑๙ น. ทำพิธีทอดผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• สรุปเรื่องธรรมทาน

• วัดเสนหา

• ดูในแต่ละวัน เวลาที่เสียไปกับอารมณ์ที่เศร้าหมอง หรือด้วยความคิดเพ้อเจ้อก็น่าใจหาย ทำไมเราไม่สำนึกว่านี่กำลังฆ่าตัวตายนะ ฆ่าชีวิตโดยสิ่งที่ไร้ค่า ทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นอย่างนั้น

• ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 2

• 15(28/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สัมปชัญญปัพพะ 2 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย