ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบุกเบิกซื้อที่ดินสร้าง “วัดภาวนาคย็องจู” ประเทศเกาหลีใต้

 socoman    13 ก.พ. 2564

#เพราะทุกการสร้างบุญต้องอาศัยแผ่นดินนี้ ดังนั้น ทุกตารางเมตร คือ #บุญของเรา
#ร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ จนเต็มกอง
........................
“คุณ คือ ผู้สถาปนาวัดไทยในเกาหลีใต้”
“๑ โอกาส” ที่จะได้ร่วมจารึกชื่อสถาปนาพุทธสถานในต่างแดน
“๑ ชีวิต" ที่จะได้ฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
“๑ ความดี” ที่ได้กตัญญูต่อแผ่นดิน
...................
สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า
การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า
"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว" "แม้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวาย " วิหารทาน" ครั้งเดียว"
------
บัญชีร่วมบุญ วัดภาวนาคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้
บัญชีธนาคารประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 981-2-99920-5
ชื่อบัญชี : พระนุกูล ปลั่งกลาง

บัญชีธนาคารประเทศเกาหลีใต้
ธนาคาร : Shinhan Bank
เลขบัญชี : 110-458-836969
ชื่อบัญชี : Plungklang Nukoo
  3,504 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย