ปริวาสกรรมปีที่๒๘

 พม.พล    9 ก.พ. 2554

ขอเชิญญาติโยมญาติธรรมได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและนิมนต์พระภิกษุเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมปีที่๒๘ ณ.หน่ิวยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดแสงสุริยาราม ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร หรือหากมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้มตอนเช้าและน้ำปานะตอนบ่ายแ่ก่พระภิกษุผู้เข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24กุมภาพันธ์ถึง4 มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำเดือน๔ ถึง วันขึ้น๑๒ค่ำเดือน ๔ การเดินทางนั่งรถตู้ตรงข้ามหมอชิตใหม่คิวจ่าดำมาลงวัดแสงสุริยารามค่ารถ ๓๐๐ บาท หรือนั่งรถประจำทางกรุงเทพฯ-สายเหนือ ผ่านกำแพงเพชร ลงบ้านสลกบาตร อ.ขาณุฯ หรือผ่านจังหวัดพิษณุโลก ลงบ้านทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ให้รถออกไปรับติดต่อ พระมหาสุธีรพล สุชาโต โทร.0899945500 ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจกันครับหรือท่านมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพแต่ไม่มีเวลามาแจ้งความจำนงค์และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขาณุวรลักษบุรี ชื่อบัญชีพระมหาสุธีรพลสุชาโต เลขที่ 638-0-05193-7  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,616 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย