ขอเชิญฟังบรรยายธรรมเรื่อง "สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต" โดย พระโสภณสมาธิคุณ วัดเบญจมบพิตร
 มูลนิธิสพก.   24 มี.ค. 2554

มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (สพก.) ในองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง "สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต" โดย พระโสภณสมาธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร สายวิปัสสนากรรมฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท 24 กทม. สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานพร้อมพงศ์ และเดินเข้าไปในอุทยานเบญจสิริ มูลนิธิจะอยู่ด้านหลังDT010766

โดย : มูลนิธิสพก.

วันที่ลงประกาศ : 24 มี.ค. 2554
ที่อยู่ : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 616 ในอุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 026611289

 เปิดอ่านหน้านี้  2281 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย