ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดป่านาบุญ จ.สุโขทัย
 phranay   27 ต.ค. 2559

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
อุโบสถวัดป่านาบุญ


 เปิดอ่านหน้านี้  3420 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย