ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดป่านาบุญ จ.สุโขทัย

 phranay  

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ


3,825


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย