ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดป่านาบุญ จ.สุโขทัย

 phranay    27 ต.ค. 2559

เสฏฐนฺทโท เสฏฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
อุโบสถวัดป่านาบุญ


  3,312 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย