(ด่วน)ต้องการเจ้าภาพช่วยสมทบถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ในวัดที่ขาดแคลนอย่างมาก

 พระมหาฯชินวํโส  

เจริญพรทุกท่านพระอาจารย์จะบอกบุญน้ำดื่มจะมีญาติโยมญาติติธรรมร่วมบุญไหม!!! คือตอนนี้น้ำดื่มจะใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ภายในวัดป่ากัลยาณธรรม จ.มุกดาหาร ได้หมดลงแล้ว ก็เลยทำให้น้ำดื่มทางวัดได้หมดลง พระอาจารย์ขอบอกบุญไปถึงผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มวัดป่ากัลยาณธรรม เป็นเจ้าภาพถวายแพ็คละ 50 บาทหรือตามกำลังศรัทธา พระอาจารย์อยากจะได้น้ำดื่ม(เร่งด่วนก่อน)ซัก 30 แพ็คใช้รองรับพระสงฆ์และญาติธรรมที่มาวัด
จะใช้ปัจจัยอยู่ที่ 1,500 บาท /30 แพ็ค หากญาติติธรรมมีจุดประสงค์อยากจะร่วมบุญสามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้โดยตรง เจริญพร
#ร่วมบุญฯเจ้าภาพถวายได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯลฯ
เลขที่บัญชี// ๐๒๐๐- ๕๘๒๔- ๐๑๕๘
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํโส
โทร/ ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙-๑
# ร่วมบุญแจ้งID LINE:: tulakun8140
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย,ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านที่ได้ร่วมบุญและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ สาธุ...ขอเจริญพรฯ   


3,732


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย