ขอเชิญร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตวัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (แก่งซอง)

 dham999    24 ต.ค. 2562

ขอเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญ ในงานผูกพัทธสีมาปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (แก่งซอง) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจอง ซุ้มเสมาและใบเสมา จำนวน ๘ ชุด
สามารถติดต่อได้ที่วัด หรือ พระอาจารย์ดนัย โทร. 062 - 9344999

ขอเจริญพรทุกท่าน ขอบุญนี้ได้สำเร็จแก่ทุกท่าน
  3,197 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย