ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 phraphikkukaemajaro    1 ส.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ของ ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี 2560 โดยมีเสนาสนะที่ทำขึ้นเป็นการชั่วคราว อาศัยไม้ไผ่ และหญ้าคาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ได้ผุพังไปมากตามระยะเวลา และไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม และการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ทางที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม จึงขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบถาวร และเพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม และใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และการอบรมสมาธิภาวนาแก่สาธุชนทั่วไป
ท่านสาธุชนสามารถร่วมทำบุญโดยกานโอนเงินตามบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน
บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 020232635845
ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม

หรือสามารถติดต่อที่อาตมาภาพได้ที่
พระณัฏฐ์ เขมจาโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0620416709

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแด่ความสุข และความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป

ขอเจริญพร
รูปศาลาปฏิบัติธรรม


รูปกุฏิพระภิกษุสงฆ์


รูปโรงย้อมโรงล้างบาตร


รูปศาลาปฏิบัติธรรม (2)


รูปหนังสือรับรองสำนักงาน สปก.แพร่


รูปหนังสือรับรองสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.แพร่


รูปหนังสือรับรองสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ จ.แพร่


รูปสมุดบัญชีธนาคารที่พักสงฆ์


  3,724 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย