ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

 DhammathaiTeam  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

CHANNEL : ทัตเทพ ธรรมทาน : Thutthep Dhamma

วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายแต่ประการใดทั้งสิ้น
และไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้
ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแผ่ธรรมะ บทสวดมนต์ และพระธรรม
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายทุกข์
และมีความสุขในชีวิต และต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย
หากได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียง
และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้...

ขอผลบุญจากการเผยแผ่ธรรมะ ขอจงเป็นของท่านผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ ผู้รับฟัง รับชม ผู้ติดตามทุกๆท่าน
ได้พบเจอแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ มีความเจริญในชีวิต มีความเจริญในหน้าที่การงาน
มีความเจริญทางด้านการเงิน คิดหวังสิ่งใดให้สมหวังดั่งตั้งใจทุกประการ มั่งมีศรีสุขในชาตินี้
ร่ำรวยเงินทองในชาตินี้ และ ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ...
- ติดตาม และรับชมวิดีโอทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.youtube.com/user/aupollog...
- ติดตาม Facebook เพิ่มเติม ได้ที่https://www.facebook.com/thutthep2442
- ติดตาม Page คติธรรม ปรัชญา คำสอน ได้ที่ https://www.facebook.com/ithutthep
การให้ธรรมะเป็นทาน คือบุญกุศลอันสูงสุด...
จัดทำเป็นธรรมทานโดย นายทัตเทพ เพชรทอง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-hl07buRd3U

11,249


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย