แจ้งบอกบุญ!!ปูกระเบื้องศาลา

 ajzz8140    10 มี.ค. 2564


แจ้งบอกบุญ!!ปูกระเบื้องศาลาใช้รองรับพระเถรานุเถระและญาติติธรรมผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานฯ(ได้ทำการเทพื้นเสร็จไปเมื่อวันที่่5 มี.ค.64 (ตามภาพ)
🌻ขนาดของศาลานั้นมี 100 ตารางเมตร ซึ่งได้เจ้าภาพเป็นบางส่วนแล้วซึ่งยังได้ไม่ครบ
🌻ใช้เป็นกระเบื้องแกรนนิตโต้

🌻ดังนั้นอาตมาจึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลายให้ร่วมเป็นเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องศาลาในครั้งนี้ โดยยังขาดเหลืออีกจำนวน 36 กองบุญ/ตรม./ กองบุญ/ตรม.ละ 233 บาท(หรือจำนวน 8,388 บาท

#จึงขอบอกบุญ ส่งบุญดีงาม ดีพร้อม ที่พระสงฆ์ผู้รับยินดี และชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลจำนานมากล้วนต้องการ และท่านเศรษฐีใจบุญผู้ให้ก็พร้อมร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างบุญใหญ่ อานิสงส์สูงยิ่งที่จะพลิกดวงชะตาชีวิต เป็นบุญบารมียิ่งใหญ่ คุ้มครองหนุนชีวิตให้แคล้วคลาดจากสิ่งร้าย พบพานแต่สิ่งอันดีงาม ดีพร้อม ในภพชาตินี้และในทุกภพ ทุกชาติ ให้เป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐี ผู้ถึงพร้อมด้วยอริยทรัพย์ภายนอก และ อริยทรัพย์ภายใน
*อานิสงฆ์การถวายกระเบื้อง
“ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้เพียงแค่อิฐสักก้อน ตะปูสักตัว ก็มีอานิสงส์อันไพบูลย์
ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผลบุญไม่มีประมาณก็จะเกิดกับผู้นั้น”

***************************************
บัญชี//ธนาคารเพื่อการเกษตรฯลฯ
เลขที่บัญชี// ๐๒๐๐- ๕๘๒๔- ๐๑๕๘
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํงโส

โทร ๐๘๖-๔๖๑-๐๐๗-๓ , ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙-๑
ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านที่ได้ร่วมบุญและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ สาธุเจริญพร..
.พม.ญาณภัทร ชินวํงโส ปธ.๕,นบ.
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,701 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย