เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าลดค่าไฟสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    3 ก.พ. 2563

เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าลดค่าไฟสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
เนื่องจาก สำนักปฏิบัตธรรมแพร่ธรรม (สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ) เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าซ่อมแซมเสนาสนะ ฯลฯ เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2553 ได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝีกสมาธิ ต้องการปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ สามารถมาอยู่ มาพักเพื่อปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันได้มีพระมีเณร และอุบาสก อุบาสิกา เข้ามาพักอาศัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว
เมื่อมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรม ทำให้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามตัว ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประมาณ 3500-4000 บาท สำหรับวัดบ้านนอกก็ถือว่าแพง ทางสำนักจึงอยากจะหาวิธีลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลงบ้าง จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า โดยต้องใช้งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดภาระค่าไฟ ต่อเดือน ๆ ละ 1,700 – 2,000 บาท อายุการใช้งานประมาณ 25 ปี (ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.6 ปี ) ซึ่งยังขาดงบประมาณในการติดตั้ง
จึงขอเจริญพร เชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบุญร่วมสร้าง สมทบทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่าย สำนักปฏิบัติธรรม ช่วยกิจพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงบ้าง

ลักษณะการทำงานโครงการ
ขอรับบริจาคงบประมาณค่าใช้จ่ายจากญาติธรรมผู้ใจบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่อมีงบประมาณเพียงพอ จึงจะดำเนินการติดตั้ง โดยติดต่อบริษัท อาร์ทีที แอนด์ ที เอินเนอจี จำกัด ให้คำนวนค่าใช้จ่าย (พร้อมมาติดตั้ง ) งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดค่าไฟฟ้า 2000 บาทต่อเดือน ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 kw
อานิสงค์การถวายไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นแสงสว่างแด่พระสงฆ์
อานิสงส์ในการต่อไฟฟ้าเข้าวัด
ส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสว ไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนัก

หลวงพ่อพระราชพรหมยานเล่าอานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษา
การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ต่อไปถ้า บรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพจักขุญาณ อย่าง พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ นี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืด ชอบถวายตะเกียงบ้าง น้ำมันบ้าง ให้มีแสงสว่าง ต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณ
สว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak หรือ แพร่ธรรมจักร หรือ เฟจสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
กิจกรรมปฏิบัติธรรม


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


ข่าวดี พบช่างอีกท่านหนึ่งช่างเรื่องไชย. ตีราคาการติดตั้งชุดแผงโซล่าเซล ชุดเล็ก 3kw ลดราคาพิเศษให้พระอาจารย์ ราคา 70,000 บาท ถือว่าร่วมบุญด้วย.
ตอนนี้งบประมาณมีอยู่ประมาณ 47,356 บาท ยังขาดอีก 22,644 บาท
เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
เนื่องจาก สำนักปฏิบัตธรรมแพร่ธรรม (สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ) เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าซ่อมแซมเสนาสนะ ฯลฯ เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2553 ได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝีกสมาธิ ต้องการปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ สามารถมาอยู่ มาพักเพื่อปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันได้มีพระมีเณร และอุบาสก อุบาสิกา เข้ามาพักอาศัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว
เมื่อมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรม ทำให้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามตัว ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประมาณ 3500-4000 บาท สำหรับวัดบ้านนอกก็ถือว่าแพง ทางสำนักจึงอยากจะหาวิธีลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลงบ้าง จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า โดยต้องใช้งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดภาระค่าไฟ ต่อเดือน ๆ ละ 1,700 – 2,000 บาท อายุการใช้งานประมาณ 25 ปี (ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.6 ปี ) ซึ่งยังขาดงบประมาณในการติดตั้ง
จึงขอเจริญพร เชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบุญร่วมสร้าง สมทบทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่าย สำนักปฏิบัติธรรม ช่วยกิจพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงบ้าง

ลักษณะการทำงานโครงการ
ขอรับบริจาคงบประมาณค่าใช้จ่ายจากญาติธรรมผู้ใจบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่อมีงบประมาณเพียงพอ จึงจะดำเนินการติดตั้ง โดยติดต่อบริษัท อาร์ทีที แอนด์ ที เอินเนอจี จำกัด ให้คำนวนค่าใช้จ่าย (พร้อมมาติดตั้ง ) งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดค่าไฟฟ้า 2000 บาทต่อเดือน ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 kw
อานิสงค์การถวายไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นแสงสว่างแด่พระสงฆ์
อานิสงส์ในการต่อไฟฟ้าเข้าวัด
ส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสว ไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนัก

หลวงพ่อพระราชพรหมยานเล่าอานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษา
การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ต่อไปถ้า บรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพจักขุญาณ อย่าง พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ นี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืด ชอบถวายตะเกียงบ้าง น้ำมันบ้าง ให้มีแสงสว่าง ต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณ
สว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak หรือ แพร่ธรรมจักร หรือ เฟจสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

จะทำการติดตั้งชุดเล็กก่อน งบประมาณค่าใช้จ่าย 70,000 บาท ยังขาดอีก 22,644 บาท
บุญค่าติดตั้งตอนนี้ ได้มีผู้ร่วมบุญสมทบมา 47,356 บาทโครงการติดแผงโซล่าเซล ช่วงแรกวันนี้ช่างกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่. สาธุ
งบประมาณ ช่วงแรก 70,000 บาท


ติดตั้งช่วงแรกเสร็จ หมดงบประมาณไป 8 หมื่นกว่า
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ เจริญธรรมยิ่ง ๆ หยุดการดำเนินการ ไว้มีโอกาสคงได้เพิ่มเติมขยายต่อไป เจริญพร


  3,555 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย