เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

 DhammathaiTeam  

เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

จุฑามาศ นพศิริ Channel

เพลง พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ผลิตโดย จุฑามาศ นพศิริ ร่วมกับ วัดบ้านทุ่งเสรี สำหลับแจกเป็นธรรมทาน ขับร้องโดย นพรัตน์ ไม้หอม จุฑามาศ นพศิริ ให้ทำนองโดย จุฑามาศ นพศิริ ซึ่งอัญเชิญคำร้องมาจากบทสวดมนต์ที่ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ ให้มา และนำมาร้อยเรียงให้เป็นบทเพลง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ณกรณ์ ชูรักษ์, อัครเดช เอี่ยมละออง (ติดต่อ 0634795362 จุฑามาศ นพศิริ)

เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ญ. หมอบกายวจีค้อม มโนน้อมเปี่ยมศรัทธา
ช. กราบองค์พระสัมมาฯ แทบพระบาทพระชินวร
ญ. ตั้งแต่องค์ปฐม องค์บรมชิเนนทร
ช. ธ ตรัสรู้ก่อน เป็นองค์แรกต้นธาตุธรรม์
ญ. อีกทั้งขอนอบน้อม กายใจค้อมอภิวันท์
ช. อดีดธัมม์ราชัน ทุกพระองค์ที่ผ่านมา
ญ. ถึงภัทรกัปนี้ พุทธมีห้าองค์นา
ช. สืบพุทธศาสน์มา กาลเวลาต่างกันไป
ญ. พระนามกุกกุสันธ์ องค์ต้นนั้นเลิศกว่าใคร
ช. ตรัยภพต่างนพไท ศิริยิ่งสุริโย
ญ. องค์สองพระนามว่า พระโคนาคะมะโน
ช. ยศยิ่งเดชภิญโญ เป็นจอมปราชญ์เลิศปัญญา
ญ. องค์สามนามพุทธะ กัสสปะ ธัมม์ราชา
ช. มหากรุณา ธิคุณยิ่ง จักรวาล
ญ. อีกทั้งขอนอบน้อม กายใจค้อมนมัสการ
ช. ธ แจ้งโพธิญาณ องค์ชินนะ ปัจจุบัน
ญ. นามว่าพระโคตะมะ สัมพุทธะ อรหันต์
ช. ประกาศสัจจะธรรม์ ประดิษฐ์มั่นศาสนา
ญ. นับเป็นองค์ที่สี่ ในกัปนี้เรี่ยเรื่อยมา
ช. ประกาศศาสนา ทรงพระชนม์ แปดสิบพรรษ์
ญ. ธ มอบธรรมวินัย ไว้แทนกาย ตราบนิรันดร์
ช. มาตราบเท่าทุกวัน ด้วยมหากรุณา
ญ. อีกทั้งขอนอบน้อม มโนพร้อมกายวาจา
ช. อนาคตจักมา ตรัสรู้ทุกพระองค์
ญ. องค์ห้าพระศรีอาริย์ ธ รอกาล เสด็จลง
ช. มาสืบพุทธวงค์ เป็นสัมมาองค์ต่อไป
ญ. คุณแห่งพระสัมมาฯ มิอาจหาสิ่งเปรียบได้
ช. ประมวลพระคุณใหญ่ รวมลงได้สามประการ
ญ. มหา ปัญญาหนึ่ง ญาณลึกซึ้ง สุดประมาณ
ช.สัพพัญ ญุตญาณ พระคุณแห่ง ชินวร
ญ.มหา กรุณาฯ ยิ่งมหา สีทันดร
ช. คุณแห่งพระชินวร เป็นข้อสองต้องนำพา
ญ. มหา บริสุทธิ์ ธ วิมุตติ์ บ่วงตันหา
ช. เพียบพร้อม ด้วยลีลา ศีลวัต คุณข้อสาม
ญ. พุทธะ ทุกพระองค์ ธ ล้วนทรง สามคุณงาม
ช. ข้าขอ สวดประณาม เพื่อบูชาพระพุทธคุณ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_QpohIbpkic

7,807


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย