บ้านอารีย์เชิญทุกท่านทำบุญตักบาตร และฟังโอวาทธรรมจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

 นานา     24 พ.ย. 2554

เสาร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐น.
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และฟังโอวาทธรรมจาก
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ. เลย
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร อายุ ๘๓ ปี ๖๓ พรรษา เป็นพระผู้ใหญ่สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์
เป็นกำลังอันสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวของชาวพุทธในปัจจุบันอีกท่านหนึ่ง
ครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสพบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า
และได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้จากหลวงปู่มั่น
“ให้เร่งทำความเพียร มิให้ประมาท ชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องตาย”

สถานที่: ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
สอบถามรายละเอียด ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ / ๐๒ ๑๖๙ ๗๔๗๔
หรือ http://www.facebook.com/baanaree3,687


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย