ขอท่านละ 9 บาท เพื่อให้วัดก้าวไปตามโครงการฯ

 varadham707  

1 แชร์ = 1 บุญ
ขอท่านละ 9 บาท เพื่อความก้าวหน้าของท่าน และวัดก้าวไปตามแนงทางวัด ประชา รัฐ


• ๗๑.ปางทรงพยากรณ์

• การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• สอนนั่งสมาธิ โดย พระอาจารย์ต้น (จารุวณฺโณ ภิกฺขุ)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย