ขอท่านละ 9 บาท เพื่อให้วัดก้าวไปตามโครงการฯ

 varadham707    3 ก.ย. 2563

1 แชร์ = 1 บุญ
ขอท่านละ 9 บาท เพื่อความก้าวหน้าของท่าน และวัดก้าวไปตามแนงทางวัด ประชา รัฐ
  3,455 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย