อนุโมทนาขอบคุณโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

 prochzi    7 ม.ค. 2554

ตามที่ทางวัดสิริมงคลได้ทำการเททองหล่อพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ เมตรเพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนอุโบสที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้น ขณะนี้การเททองหล่อพระประธานได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทางวัดได้จัดให้มีการบรรจุหัวใจของพระประธานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้ทำการปิดทองคำเปลวองค์พระประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอาตมาภาพจึงจะได้นำภาพพิธีบรรจุหัวใจและรูปการปิดทองมาโพสให้โยมทุกท่านได้ดูเพราะบางท่านที่ร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น และอาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับโยมทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดสิริมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้โยมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
โยมที่มาร่วมทำบุญกำลังอธิษฐานวัตถุที่จะนำเข้าบรรจุในองค์พระประธาน


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• ตำราเลือกลูกเขย (สาธุศีลชาดก)

• ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระสงฆ์สามเณรอบรมบาลี วัดช่องแสมสาร

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย