อนุโมทนาขอบคุณโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

 prochzi    7 ม.ค. 2554

ตามที่ทางวัดสิริมงคลได้ทำการเททองหล่อพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ เมตรเพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนอุโบสที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้น ขณะนี้การเททองหล่อพระประธานได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทางวัดได้จัดให้มีการบรรจุหัวใจของพระประธานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้ทำการปิดทองคำเปลวองค์พระประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอาตมาภาพจึงจะได้นำภาพพิธีบรรจุหัวใจและรูปการปิดทองมาโพสให้โยมทุกท่านได้ดูเพราะบางท่านที่ร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น และอาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับโยมทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดสิริมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้โยมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเทอญ
โยมที่มาร่วมทำบุญกำลังอธิษฐานวัตถุที่จะนำเข้าบรรจุในองค์พระประธาน


รูปนี้ก็เช่นเดียวกันครับ


เจ้าหน้าที่ของวัดกำลังลำเลียงเอาวัตถุมงคลที่โยมนำมาร่วมทำบุญเข้าบรรจุในองค์พระประธาน


ของที่นำมาร่วมบรรจุนั้นทางวัดได้แบ่งบรรจุไว้ในพระประธานองค์เล็กอีกส่วนหนึ่ง


นอกจากนั้นยังได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล


โยมได้ถวายลูกประคำเงินแก่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปแขวนไว้ในองค์พระประธาน


โยมอีกท่านหนึ่งได้ถวายน้ำมันหอมเพื่อนำไปเทใส่ไว้ในหัวใจของพระประธาน


ในการทำพิธีบรรจุหัวใจพระประธานในครั้งนี้ทางวัดได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิมลธรรมรัตน์(ครูบาตั๋น) วัดย่าปายมาเป็นธานสงฆ์และประธานในพิธี


หัวใจของพระประธานทั้งสองนั้นทำจากเงินแล้วนำไปชุบทองคำ


เมื่อบรรจุน้ำมันหอมในหัวใจและใส่วัตถุอันเป็นมงคลลงในหัวใจแล้วประธานสงฆ์ก็ขึ้นไปบรรจุหัวใจลงในพระประธานทั้ง ๒ องค์


รูปนี้เป็นภายในองค์พระประธาน


หลังจากเสร็จพิธีบรรจุหัวใจผ่านไปแล้วทางวัดก็ได้จ้างช่างมาทำการปิดทองโดยเริ่มตั้งแต่การตกแต่งขัดผิวภายนอกให้เรียบร้อย


ช่างก่อนทำการปิดทองคำเปลวลงไปต้องทำการขัดผิวด้านนอกให้เรียบ


วัดขนาดดวงพระเนตรองค์พระประธาน


เมื่อขัดผิวจนเรียบแล้วก็ทำการลงรัก


จากนั้นจึงเริ่มทำการปิดทองคำเปลวตามส่วนต่าง ๆ


รูปนี้เป็นการปิดทองในส่วนพระเศีรย


การปิดทองในส่วนของพระหัตถ์


จนกระทั่งสำเร็จทั้งองค์ดังรูปที่ปรากฏอยู่ครับผม


ต่อมาจึงได้ทำการทำสีในส่วนของดอกบัวที่เป็นฐานรองพระประธาน


เมื่อปิดทองคำในส่วนของพระประธานองค์ใหญ่ที่ทางอาตมาภาพได้ทำการขนานพระนามว่า พระพุทธสิริมงคล เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้มาทำการปิดทองในส่วนของพระประธานองค์เล็ก


การปิดทองได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมาและมาสำเร็จในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓


การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้าทั้งนี้เป็นเพราะว่ายางรักที่นำมาทาองค์พระประธานนั้นแห้งตัวช้า อีกทั้งการทายางรักนั้นต้องทาถึง ๓ รอบ


แต่ถึงอย่างไรงานก็ดำเนินการเรื่อยมา


มาสำเร็จในช่วงท้ายปีนี้


ทางวัดขอขอบคุณกับโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพแผ่นทองสำหรับหล่อเป็นพระประธานก็ดี แผ่นทองคำเปลวที่ใช้ติดองค์พระประธานก็ดี ซึ่งปัจจุบันนี้การปิดทองของพระประธานทั้งสององค์ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย และเป็นที่งดงามควรแก่การกราบไหว้สักการบูชา เป็นที่ใคร ๆ ที่ได้มากราบไหว้บูชาต่างบอกว่า ช่างงดงามเหลือเกิน


  4,843 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย