อนุโมทนาขอบคุณโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

ตามที่ทางวัดสิริมงคลได้ทำการเททองหล่อพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ เมตรเพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนอุโบสที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้น ขณะนี้การเททองหล่อพระประธานได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทางวัดได้จัดให้มีการบรรจุหัวใจของพระประธานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้ทำการปิดทองคำเปลวองค์พระประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอาตมาภาพจึงจะได้นำภาพพิธีบรรจุหัวใจและรูปการปิดทองมาโพสให้โยมทุกท่านได้ดูเพราะบางท่านที่ร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น และอาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับโยมทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดสิริมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้โยมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเทอญDT010394

prochziโยมที่มาร่วมทำบุญกำลังอธิษฐานวัตถุที่จะนำเข้าบรรจุในองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 1  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:20 น. รูปนี้ก็เช่นเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 2  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:21 น. เจ้าหน้าที่ของวัดกำลังลำเลียงเอาวัตถุมงคลที่โยมนำมาร่วมทำบุญเข้าบรรจุในองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 3  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:22 น. ของที่นำมาร่วมบรรจุนั้นทางวัดได้แบ่งบรรจุไว้ในพระประธานองค์เล็กอีกส่วนหนึ่ง

ความคิดเห็นที่ 4  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:30 น. นอกจากนั้นยังได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ความคิดเห็นที่ 5  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:31 น. โยมได้ถวายลูกประคำเงินแก่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปแขวนไว้ในองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 6  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:33 น. โยมอีกท่านหนึ่งได้ถวายน้ำมันหอมเพื่อนำไปเทใส่ไว้ในหัวใจของพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 7  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:34 น. ในการทำพิธีบรรจุหัวใจพระประธานในครั้งนี้ทางวัดได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิมลธรรมรัตน์(ครูบาตั๋น) วัดย่าปายมาเป็นธานสงฆ์และประธานในพิธี

ความคิดเห็นที่ 8  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:35 น. หัวใจของพระประธานทั้งสองนั้นทำจากเงินแล้วนำไปชุบทองคำ

ความคิดเห็นที่ 9  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:36 น. เมื่อบรรจุน้ำมันหอมในหัวใจและใส่วัตถุอันเป็นมงคลลงในหัวใจแล้วประธานสงฆ์ก็ขึ้นไปบรรจุหัวใจลงในพระประธานทั้ง ๒ องค์

ความคิดเห็นที่ 10  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:37 น. รูปนี้เป็นภายในองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 11  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:38 น. หลังจากเสร็จพิธีบรรจุหัวใจผ่านไปแล้วทางวัดก็ได้จ้างช่างมาทำการปิดทองโดยเริ่มตั้งแต่การตกแต่งขัดผิวภายนอกให้เรียบร้อย

ความคิดเห็นที่ 12  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:40 น. ช่างก่อนทำการปิดทองคำเปลวลงไปต้องทำการขัดผิวด้านนอกให้เรียบ

ความคิดเห็นที่ 13  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:42 น. วัดขนาดดวงพระเนตรองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 14  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:42 น. เมื่อขัดผิวจนเรียบแล้วก็ทำการลงรัก

ความคิดเห็นที่ 15  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:43 น. จากนั้นจึงเริ่มทำการปิดทองคำเปลวตามส่วนต่าง ๆ

ความคิดเห็นที่ 16  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:44 น. รูปนี้เป็นการปิดทองในส่วนพระเศีรย

ความคิดเห็นที่ 17  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:45 น. การปิดทองในส่วนของพระหัตถ์

ความคิดเห็นที่ 18  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:46 น. จนกระทั่งสำเร็จทั้งองค์ดังรูปที่ปรากฏอยู่ครับผม

ความคิดเห็นที่ 19  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:46 น. ต่อมาจึงได้ทำการทำสีในส่วนของดอกบัวที่เป็นฐานรองพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 20  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:47 น. เมื่อปิดทองคำในส่วนของพระประธานองค์ใหญ่ที่ทางอาตมาภาพได้ทำการขนานพระนามว่า พระพุทธสิริมงคล เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้มาทำการปิดทองในส่วนของพระประธานองค์เล็ก

ความคิดเห็นที่ 21  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:49 น. การปิดทองได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมาและมาสำเร็จในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ความคิดเห็นที่ 22  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:52 น. การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้าทั้งนี้เป็นเพราะว่ายางรักที่นำมาทาองค์พระประธานนั้นแห้งตัวช้า อีกทั้งการทายางรักนั้นต้องทาถึง ๓ รอบ

ความคิดเห็นที่ 23  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:57 น. แต่ถึงอย่างไรงานก็ดำเนินการเรื่อยมา

ความคิดเห็นที่ 24  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:58 น. มาสำเร็จในช่วงท้ายปีนี้

ความคิดเห็นที่ 25  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 14:59 น. ทางวัดขอขอบคุณกับโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพแผ่นทองสำหรับหล่อเป็นพระประธานก็ดี แผ่นทองคำเปลวที่ใช้ติดองค์พระประธานก็ดี ซึ่งปัจจุบันนี้การปิดทองของพระประธานทั้งสององค์ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย และเป็นที่งดงามควรแก่การกราบไหว้สักการบูชา เป็นที่ใคร ๆ ที่ได้มากราบไหว้บูชาต่างบอกว่า ช่างงดงามเหลือเกิน

ความคิดเห็นที่ 26  / prochzi / 7 ม.ค. 2554 เวลา 15:02 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2421 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย