ร่วมจารึกคำสอนในพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าครั้งสำคัญ

 krissada    2 ก.ค. 2554

ร่วมจารึกคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เมื่อ 2600 กว่าปีมาแล้วและได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาไทย อรรถกถา ฎีกา ซึ่งยากต่อการศึกษาและเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่น 41 จึงได้จัดทำเนื้อหาให้กระทัดรัด เข้าใจง่าย สะดวกสบายต่อการศึกษาเรียนรู้ โดยจัดพิมพ์เป็น พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า 1 ชุด มี 40 เล่ม ขนาด A5หรือ A4 พับครึ่ง บรรจุภายใจกล่องสวยหรู ประทานคำนิยมโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ
     ร่วมจารึกครั้งสำคัญนี้ โดย สนับสนุนซื้อเพื่อถวายพระในวัดทั่วประเทศ ซื้อมอบให้ห้องสมุดประจำโรงเรียน หรือซื้อเป็นของขวัญทางปัญญาให้ผู้มีอุปการคุณ
     สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9784044,02-5818169,089-0465847 หรือดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ www.tripitaka.pd-media.com ,www.mcu41.com https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.tripitaka.pd-media.com ,www.mcu41.com


  3,625 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย