ขอเชิญฟังบรรยายธรรมครั้งพิเศษจากพระอาจารย์สุมโน ภิกขุ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 13 พย.นี้ เวลา 8.30-11.00

 girlinbangkok     10 พ.ย. 2553

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ สำนักพิมพ์คุณภาพแห่งการสร้างสรรค์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “พบลิงที่ครึ่งทาง” พร้อมเข้าฟังการบรรยายและเสวนาธรรมในหัวข้อ “จิตที่สงบเย็นและถึงพร้อมด้วยปัญญา” โดยพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ พระภิกษุนักปฏิบัติชาวอเมริกันที่เข้าใจการปฏิบัติแบบทางสายกลางอย่างถ่องแท้ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30-12.00 ณ ลานกิจกรรม (โถงริมสระ) ภายในสวนโมกข์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมได้ที่โทร 086-8619922


3,660


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย