ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 puhenpai    13 มี.ค. 2561

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา ขนาด 15 คูณ 30 เมตร ทรงไทยประยุกต์ล้านนา งบประมาณทั้งหมด 3,200,000 บาท ( สามล้านสองแสนบาท ) ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ติดต่อสอบถาม รายละเอียดโทร 095-249-2416 .... 096-551-6361 หรือโอนเข้าบัญชี ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 312 053 4749 ชื่อบัญชีที่พักสงฆ์มงคลธรรม โดยพระพุทธมนต์สุธมฺโม และนางสาวเมลดา บุญมงคลรักษา และนายสนิท เกิดกล้า
ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันพระพุทธศาสนาพัฒนาให้ถึงจิตใจของผู้คน


  3,461 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย