ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาว และงานประจำปี วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939    18 พ.ค. 2555

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบปัจจัยเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาว
วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น. - พระเถระ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
เวลา 16.29 น. - พิธีเททองหล่อพระ

หลวงพ่อขาว วัดไผ่เหลือง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ อันเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง มาเป็นเวลาช้านาน ในครั้งสมัยโบราณ ชาวบ้านพื้นถิ่นนี้ได้กราบไหว้บูชา เป็นที่พึงทางใจ เป็นขวัญกำลังใจ ในครั้งโน้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป หลวงพ่อขาวก็ได้ แตกสลายหรือสูญหายไป ( ยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด) จนไม่ปรากฎร่องรอย จึงเป็นเพียงคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในพิ้นที่ ที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันนี้
ดังนั้นในโอกาสนี้ ทางวัดไผ่เหลือง ซึ่งเป็นศาสนสถานอันเป็นที่บำเพ็ญบุญของชาวพุทธ เป็นวัดประจำตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง จึงดำริจัดสร้างโดยการหล่อหลวงพ่อขาว อันเป็นพระประจำวัด และประจำตำบลมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธศาสนิกชน ด้วยตวามเคราพนับถือในหลวงพ่อขาวของชาวบางรักพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.29 น.

*** ซึ่งได้ออกแบบพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว วัดไผ่เหลือง ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ และได้ดำเนินการปั้นขึ้นแบบหล่อ ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 **

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิด จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป

ติดต่อเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างที่:
สำนักงานองค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง : 087-883-2544 : พระณัฐภพ ขนฺติโก / 02-921-2128


ที่มา : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาว และงานประจำปี วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
หลวงพ่อขาว ที่จะทำพิธีเททองหล่อ วันที่ 26 พค เป็นพระปางสมาธิหรือเปล่าครับ


  3,257 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย