ชวนผู้มีจิตอาสา ร่วมทำงาน “ถอดเทป” พระธรรมเทศนา

 watsupattamongkon    20 เม.ย. 2555

ชวนผู้มีจิตอาสา ร่วมทำงาน “ถอดเทป” พระธรรมเทศนา
ของหลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก (สามเณรรูปแรกของ หลวงพ่อชา สุภัทโท) เพื่อจะเผยแพร่เป็นหนังสือ และทาง internet ผ่าน blog ของวัดสุภัททมงคล (สาขาวัดหนองป่าพงที่35) http://supattamongkon.blogspot.com
ผู้สนใจอาสาช่วยงาน ก็ส่ง e-mail ไปขอรับไฟล์เสียง mp3 ได้ที่ supattamk.sound@hotmail.com โดยมีขั้นตอนทำงาน คือ
1. แจ้งขอรับไฟล์เสียงทางe-mail >>> ถอดเทป(พิมพ์หรือเขียน) >>> ส่งกลับทางe-mailหรือไปรษณีย์ (ได้ยินอย่างไรก็ให้พิมพ์หรือเขียนอย่างนั้น เราจะมาตรวจทานแก้ไขเอง)
2. ความยาวเรื่องละประมาณ 30-40 นาที โดยเฉลี่ย ควรใช้เวลาทำงานไม่ควรเกินหนึ่งเดือน/เรื่อง (ยืดหยุ่นได้) เสร็จแล้วก็ขอรับไฟล์เรื่องใหม่ได้ตามเวลาที่ท่านสะดวก
“เรายังต้องการอาสาสมัครช่วยกันอีกเยอะ” เพราะมีไฟล์เสียงของปี 54 และ 55 ตกค้างอยู่กว่า 300 ไฟล์ หากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวธรรมทานนี้ต่อไป จักเป็นกุศลอย่างยิ่ง

ปล. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://supattamongkon.blogspot.com

ขออนุโมทนาสาธุ
ท่านโกวิโท
“การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง”
  3,188 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย