กฐินสามัคคีสร้างธรรมศาลาพระธาตุแท่นคำ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    5 ส.ค. 2562

📣📣📣
ขอเรียนเชิญ/เจริญพรสร้างบุญบารมี
ในพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตร พระเจ้าเเท่นคำ
🏡กฐินสามัคคีสร้างธรรมศาลา🏡
วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์องค์กฐิน
- มุงหลังคาธรรมศาลา ปูกระเบื้อง
- สร้างห้องกระจก ติดตั้งระบบไฟฟ้า
🔔
ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร...

🌼เจ้าภาพบุญกฐินถวายวัดพระธาตุแท่นคำ ร่วมสร้างบุญได้ที่
🌼ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ
กรรมการวัดฯ คณะเจ้าภาพสร้าง"ธรรมศาลา"
แจ้งรายชื่อกรรมการกฐิน ใน INBOX หรือ LINE (เพิ่มจากเบอร์โทร.0935155818) เเละ เพจ วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน INBOX หรือ LINE
🌳🏡🌳 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ธรรมศาลาพระธาตุเเท่นคำ (ศาลาพอเพียง)


• พุทธวจน..เรื่องภพภูมิ

• อสทิสทาน มหาทานแด่สมเด็จพระพุทธองค์ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า

• ตำนาน ประวัติพระอินทร์ ๒ ท้าวสักกเทวราช เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• สามีชอบเอาผู้หญิงที่รู้จักมาทำเป็นเมีย ภรรยาจะทำยังไง?

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย