((ด่วน)) รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) ขาดอีก 2หลังสุดท้าย

 ตะวันธรรม    1 ธ.ค. 2561

((ด่วน)) รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) ขาดอีก 2หลังสุดท้าย
สอบถาม 09-30375441 ไอดีไลน์ dhamma2559 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,09-30375441


ได้อานิสงส์มากเพราะมีความต้องการมาก


• บทธรรม

• สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ กลิ่นของสัตบุรุษ ย่อมทวนลมไปได้

• คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ประโยชน์ของการคบมิตร (กุสนาฬิชาดก)

• วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย