ร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 99 นิ้ว ฉะเชิงเทรา 12 มิย 54

 s    30 พ.ค. 2554

ร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 99 นิ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธาน
ณ พุทธรรมศาลา วัดมงคลเทพ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 14.26 น.

พระพุทธรูปปางสมาธิ มีพระนามว่า พระสุทโธทนะ หล่อด้วยทองเหลือง
หน้าตักกว้าง 99 นิ้ว สูง 119 นิ้ว เป็นพระประธานในศาลาธรรม
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติธรรม หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป
1. อานุภาพพระพุทธคุณจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ทำให้สามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ง่าย
2. ทำให้เกิดในตระกูลสูง รูปงาม เจริญในโภคทรัพย์ ผิวพรรณผ่องใส
3. ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในชีวิต
4ทำให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิ อยู่ในธรรมชาติอย่างผาสุก บรรลุธรรมได้โดยง่าย
5.เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ เป็นต้น
โดยท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินร่วมสร้างได้ที่

วัดมงคลเทพ ตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (เลยตลาดน้ำบางคล้าไป 5 กม)
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่
ชื่อบัญชี วัดมงคลเทพ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางคล้า
เลขที่ บัญชี 222-0-02480-6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086 - 9024888 , 083-5986877 , 086-3782093 , 081 - 4528289 โทรสาร 038- 502181
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,680 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย