เจริญพร ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)

 พระไพโรจน์    4 ม.ค. 2555

เจริญพร ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)

๑. ฐานพระพร้อมพระพุทธรูปองค์ปฐมหน้าตัก 2-5 เมตร หน้าลานธรรมราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ลานธรรมเนื้อที่ 2 ไร่ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสำหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
๔. ห้องน้ำจำนวน ๒๐ ห้องๆละ ๘๐๐๐ บาท
๕. รับบริจาค หนังสือธรรมะ , พระไตรปิฎก, ชุดขาว,สมุดปากกา,คอมมือสองเพื่อสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และสื่อธรรมะอื่นๆ
๖. ค่าอาหาร-น้ำปานะเสริม ต่อหนึ่งครั้งของการอบรม 100-300 คน ประมาณ 10,000 บาท

ดูรายละเอียดโครงการที่ dhamma.orgfree.com
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์ ไพโรจน์ กตธัมโม
เบอรโทร ๐๘๔๔๑๙๐๕๕๓

หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่
พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
ธ. กรุงไทย สาขา เลย
เลขที่บัญชี 4030266460

รายนามวัดที่ต้องสร้างและเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีดังต่อไปนี้
๑. วัดป่าภูผักขา บ้านหนองหอย ต.หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วัดป่าขามป้อม บ.ขามป้อม ต.กุดเลาะ
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๓. วัดพรมห้วยข่า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๔. วัดป่าศรีอู่ทอง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
๕. สำนักสงฆ์พระใหญ่ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นต้น https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ธรรมสู่สังคม


  3,602 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย