เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาสร้างเจดีย์จำลองพระบรมธาตุเจดีย์บนอาคารปัญญานันทานุสรณ์

 naparats    14 ก.ย. 2560

ความสำคัญของ อาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์”

ตามที่วัดชลประทานรังสฤกษ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤกษ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวบรวมเรื่องราวชีวิต แสดงองค์ความรู้ คำสอนและผลงานของ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) โดยอาคารหลังนี้จะเป็นเหมือนบ้าน บ้านที่พวกเรากลับมาหาพ่อ กลับมาเยี่ยมพ่อ กลับมากราบพ่อ บ้านที่ลูกๆกลับมานั่งล้อมวงคุยกัน ถึงคำสอนของพ่อ ยามที่คล้ายจะมืดมนในหนทางชีวิต บ้านนี้จะเปิดรับให้กลับมานั่งฟังเสียงพ่อ มานั่งสบตาพ่อ กลับมาเติมพลัง ดูว่าพ่อต้องผ่านอะไรมามากขนาดไหน ที่บ้านหลังนี้ธรรมะของพ่อไม่มีวันหยุด ใครมีคำถามอะไรในชีวิต มาค้นหาคำตอบได้ที่บ้านของพ่อหลังนี้ เป็นบ้านแห่งปัญญานั้น

บัดนี้ อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการสร้างเจดีย์ที่จำลองมาจากพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช ไว้สำหรับบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ สร้างเจดีย์จำลองพระบรมธาตุเจดีย์ ตามจิตศรัทธาตามรายละเอียดในภาพ

1. ปลียอดทองคำ ใช้ทองคำน้ำหนัก 106 บาท
2. ปล้องไฉน ปล้องละ 250,000 บาท
3. เสาหานและพระเวียน องค์ละ 100,000 บาท
4. บัลลังก์ 300,000 บาท
5. องค์ระฆัง ร่วมบุญ ร่วมใจตามศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติม :
กองงานเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-583-8845
โทรศัพท์มือถือ1 : 096-889-2054
โทรศัพท์มือถือ2 : 081-412-3337

https://www.facebook.com/PageWatchol https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี


  3,733 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย