เชิญท่านกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านปิยโสภณ จากวัดพระราม ๙ ฯ

 นานา    20 ก.พ. 2555

สวดมนต์ ฟังธรรม ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
เวลา 18.00-20.00 น.
เชิญชวนเพื่อนๆ กราบนมัสการ และฟังการแสดงธรรม
จากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
กิจกรรม
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตร เจริญสติภาวนา
18.30 น. รับศีล ฟังพระธรรมเทศนา
19.45 น. สอบถามปัญหาธรรม
20.00 น. รับพร กรวดน้ำแผ่เมตตา กราบนมัสการส่งพระอาจารย์
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถาม 02 619 7474
แบ่งปันบอกข่าวต่อด้วยนะคะ / อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  3,523 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย