ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระพุทธมหามงคลมุนี หน้่าตัก 10 เมตร วัดไผ่ขาด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 8-16/1-64

 socoman  

แชร์=สร้างมหาบุญ มหาทานบารมี
🚩 #หล่อหลวงพ่อพระพุทธมหามงคลมุนี
ขนาดหน้าตัก10เมตร สูง22เมตรรวมฐาน
#กำหนดการเทปูนหล่อองค์พระ
#หล่อวาระที่หนึ่ง 8-9 ม.ค 2565
#หล่อวาระที่สอง 12-13 ม.ค 2565
#วันที่15 ม.ค.2565 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
#วันที่16วาระสุดท้ายหล่อเศียรพระพุทธมหามงคลมุนี
#จึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันหิ้วปูนหล่อพระใหญ่ไว้ในพระศาสนา เพื่อเป็นบุญใหญ่ในชีวิต ว่าครั้งหนึ่งเราได้ร่วมหล่อหลวงพ่อพระพุทธมหามงคลมุนี เป็นบุญตามติดไปทุกภพทุกชาติ
——————————
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชา ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดศาสนาให้คงอยู่สืบไปตลอด 5000 ปี เป็นที่ร่มจิตร่มใจของผู้ที่ได้เข้ามาสักการะ
——————————
📌ที่ตั้งวัดไผ่ขาด
ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
——————————
💥งานบุญหล่อพระใหญ่ 8-16 ม.ค. 2565
**วิธีร่วมบุญ***
บัญชี ธนาคารกรุงไทย #เลขที่บัญชี 730-0-22960-3
ชื่อบัญชีวัดไผ่ขาด
🚩💥สำหรับท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน เลี้ยงญาติโยมที่มาหิ้วปูนหล่อพระ
👉ติดต่อสอบถาม🙏
☎️โทร : 086-106-0930
อาจารย์บุญนำ จันทร์โอกุล
ไวยากรณ์วัดไผ่ขาด
___________________________
⭐โอวาทหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
"ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
ยังไม่เท่ากับการ ถวายวิหารทาน สร้างพระใหญ่ สร้างโบสถ์ สร้างศาลาฯ สร้างสาธารณประโยชน์แม้เพียงครั้งเดียว"
____________________________
"ทำบุญ
บาทหนึ่ง สลึงหนี่ง
ก็เป็นเชื้อ
#เชื้อที่ว่านี้คือบุญ
ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ"
🙏#ขอให้จงเจริญด้วย ลาภ ยศ เงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่ความสุข ความเจริญในธรรม ทุกคนทุกท่านเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/365117973682117/photos/a.369036983290216/1717558711771363/

3,866


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย