ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาว วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง

 ooh3939  

ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาว
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
พิธีเททองหล่อพระเริ่มเวลา 16.29 น.
ประดิษฐ ณ มหาเจดีย์วัดไผ่เหลือง อันจะเป็นที่ปฎิบัติรรมวิปัสสนาในเจดีย์ ในโอกาสต่อไป
ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 087-8832544


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พญาช้างฉัททันต์ (ฉัททันตชาดก)

• ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย