สจฺเจนาลิกวาทินํ ชิเน พึงชำนะคนมักพูดพล่อยๆ ด้วยคำจริง
สจฺเจนาลิกวาทินํ ชิเน
พึงชำนะคนมักพูดพล่อยๆ ด้วยคำจริงพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 546 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย