สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 409 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย