เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อสุขภาพ "จีรังฟื้นฟู 2" เดือนกันยายน 2562โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ”
จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังรีทรีท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
การฟื้นฟูพลังชีวิตพลังแห่งสุขภาพด้วยกิจกรรมบำบัดวิถีแห่งการบูรณาการสุขภาพ
โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมบำบัด กลุ่มไตรคลัง “ศิลปะด้านใน”
คุณล้วนชาย ว่องวานิช วิถีแห่งอายุวัฒนะ
คุณปาเมล่า โปม่าร์ ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมล้างพิษทางอารมณ์และเครื่องหอมบำบัด
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมคลื่นเสียงบำบัด คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์ลบำบัด
พฤหัสบดี 19 กันยายน – เสาร์ 21 กันยายน 2562
ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
การฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยกิจกรรมบำบัดวิถีแห่งการบูรณาการเพื่อสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
9.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เข้าโครงการจีรังฟื้นฟู "วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ" เพื่อเข้าห้องพักเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.00 – 12.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
โครงการจีรังฟื้นฟู "วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบ 4R “อายุวัฒนะ”"
โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารอายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
13.30.00 – 14.30 น. บรรยาย "การล้างพิษทางอารมณ์”" โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช
14.30 - 15.00 น. พัก, ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (น้ำเก๊กฮวย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำขิง, น้ำใบเตย)
15.00 - 16.30 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “Emotion Detoxification” ปรับสมดุลอารมณ์
โดย คุณปาเมล่า โปม่าร์
16.30 – 17.30 น. บรรยายเรื่อง “ศิลปะบำบัดเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ” โดยกลุ่มไตรคลัง
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” @วิหารทิพยมนต์
โดยคุณปาเมล่า และทีมจีรังรีทรีท
กิจกรรมจีรังรีทรีท “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
6.30 - 7.30 น. กิจกรรมปรับสมดุล “Morning walk” โดยคุณทิฆัมพร
8.00 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
9.30 - 11.30 น. กิจกรรมบำบัดฐานที่ 1 “ศิลป์บำบัดเพื่อสุขภาพ” @ห้องArt Mania กลุ่มไตรคลัง
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 2 “โยคะบำบัดเพื่อสุขภาพ”@Fitness ครูหนุ่มและทีม
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 3 “คลื่นเสียงบำบัดเพื่อสุขภาพ”@มรกต โดยครูดารินทร์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง “อายุวัฒนะ”ระเบียง ณ แม่ริม
13.30 – 15.30 น. กิจกรรมบำบัดฐานที่ 1 “ศิลป์บำบัดเพื่อสุขภาพ” @ห้องArt Mania กลุ่มไตรคลัง
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 2 “โยคะบำบัดเพื่อสุขภาพ”@Fitness ครูหนุ่มและทีม
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 3 “คลื่นเสียงบำบัดเพื่อสุขภาพ”@มรกต โดยครูดารินทร์
15.00 - 15.30 น. พัก, ดื่มน้ำ Fruit Infuse ตามธาตุ คืนพลังความสดชื่น
15.30 - 17.30 น. กิจกรรมบำบัดฐานที่ 1 “ศิลป์บำบัดเพื่อสุขภาพ” @ห้องArt Mania กลุ่มไตรคลัง
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 2 “โยคะบำบัดเพื่อสุขภาพ”@Fitness ครูหนุ่มและทีม
กิจกรรมบำบัดฐานที่ 3 “คลื่นเสียงบำบัดเพื่อสุขภาพ”@มรกต โดยครูดารินทร์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช
19.30 – 20.30 น. จีรังรีทรีท สวดมนต์นั่งสมาธิ “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ”
โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

วันเสาร์ที่ 21 กันยาย 2562
6.30 – 8.00 น. สุนทรียสนทนา “กิจกรรมบำบัด ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำบัดศาสตร์ต่าง ๆ
8.00 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
9.30 - 11.00 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “พัดหอมบุหงา ส่งสุข” โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์และทีม
ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี และอภัยให้ตนเอง
11.00 – 12.00 น. พิธีปิดโครงการจีรังรีทรีท โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

สนใจสั่งร่วมโครงการได้ที่ http://www.rasameehangdhama.org/schedule62

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
2. โครงการปฏิบัติ "จีรังฟื้นฟู" เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอายุวัฒนะ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น
3. ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
4. ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
5. หากมีเสื่อโยคะควรนำมาเอง พร้อมผ้าเช็ดเหงื่อ
6. เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
7. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
8. แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 14.00 น. เผื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด


ที่มา : ทัวร์วัดไทย


 เปิดอ่านหน้านี้  1263 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย