ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สมัครปฏิบัติธรรม : www.rasameehangdhama.org/schedule62


ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่โครงการ จีรังฟื้นฟู 1/62

สมัครปฏิบัติธรรม : www.rasameehangdhama.org/schedule62โตรงการ "วิถีธรรมนำพาชีวิต"

สมัครปฏิบัติธรรม : www.rasameehangdhama.org/schedule62โครงการ "โยคะวิถีพุทธ สำหรับผู้เริ่มต้น"

สมัครปฏิบัติธรรม : www.rasameehangdhama.org/schedule62โครงการ "อริยสัจภาวนา 2/62"

สมัครปฏิบัติธรรม : www.rasameehangdhama.org/schedule62


 เปิดอ่านหน้านี้  1756 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย