เชิญร่วมโครงการ "อริยสัจภาวนา" โดยพระอาจารย์ธรรมธีระในเดือนตุลาคม 2562โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” 2/62
จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
การเจริญวิปัสสนาที่มีอริยสัจ4 เป็นอารมณ์ โดยตามดูสมุทัยขณะแรกผุดให้เป็นนิสัย
โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และอาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ตามนัยที่พระอริยะเห็นแจ้งมาก่อน ด้วยการเจริญวิปัสสนาที่มีอริยสัจเป็นอารมณ์ ชิดใกล้ต่อมรรคผล โดยการดูปรากฏของอริยสัจ 4 ว่าได้แก่ การตามดักดู กำหนดรู้ สมุทัยขณะแรกผุด บ่อย ๆ เนือง ๆ ให้เป็นนิสัยสมุทัยเมื่อถูกกำหนดรู้และดับลงในขณะนั้น ๆ ภาวะดับนั้นเป็นนิโรธขณะกำหนดรู้เป็นมรรค
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562
8.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าโครงการปฏิบัติธรรม "อริยสัจภาวนา" เข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.30 - 12.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
โครงการปฏิบัติธรรม "อริยสัจภาวนา" โดยครูอ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์และทีม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงมังสวิรัติ
13.30 – 14.00 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
14.00 – 15.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
15.00 - 15.20 น. พัก, ดื่มน้ำปานะ
15.30 - 16.30 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
16.30 - 17.30 น. พัก (17.00 น. เฉพาะผู้ถือศีล 5 ทานอาหารเย็นและชำระเงินเองกับทางรีสอร์ท)
17.45 - 18.20 น. นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น โดยครูอ้อ และทีม
18.30 - 19.30 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
19.45 - 21.00 น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม, นั่งสมาธิ, ฝึกอิริยาบถย่อย

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
4.30 - 5.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
5.15 - 5.30 น. ทำวัตรเช้า โดยครูอ้อ และทีม
5.30 - 6.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
6.15 - 7.00 น. ผ่อนคลายปรนนิบัติกายด้วย โยคะวิถีพุทธ ครูหนุ่มและทีม
7.00 - 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า มังสวิรัติ ด้วยสติ
8.30 - 9.45 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
10.00 - 11.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
11.15 - 11.45 น. ฝึกกำหนดอิริยาบถย่อย โดยครูอ้อ และทีม
12.00 - 12.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง มังสวิรัติ ด้วยสติ
13.00 - 13.45 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
14.00 - 15.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
15.00 - 15.20 น. พัก, ดื่มน้ำปานะ
15.30 - 16.30 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
16.30 - 17.30 น. พัก (17.00 น. รับประทานอาหารเย็นเฉพาะผู้ถือศีล 5 สั่งอาหารและชำระเงินเองกับทางรีสอร์ท)
17.45 - 18.20 น. นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น โดยครูอ้อ และทีม
18.30 - 19.30 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
19.45 - 21.00 น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม, นั่งสมาธิ, ฝึกอิริยาบถย่อย

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
4.30 - 5.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
5.15 - 5.30 น. ทำวัตรเช้า โดยครูอ้อ และทีม
5.30 - 6.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
6.15 - 7.00 น. ผ่อนคลายปรนนิบัติกายด้วย โยคะวิถีพุทธ ครูหนุ่มและทีม
7.00 - 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า มังสวิรัติ ด้วยสติ
8.30 - 10.00 น. สนทนาไขปัญญาธรรม , แสดงความรู้สึก
10.00 - 11.00 น. พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม "อริยสัจภาวนา" โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “อริยสัจภาวนา” และ “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

สนใจสมัครร่วมโครงการ http://www.rasameehangdhama.org/schedule62

หมายเหตุ

1. โครงการปฏิบัติ "อริยสัจภาวนา" ถือศีล 8 ทานอาหารอาหารมังสวิรัติ 2 มื้อ เช้ากับเที่ยง หากถือศีล 5 สามารถสั่งอาหารจานเดียวจากทางรีสอร์ทให้จัดส่งให้ที่ห้องเวลา 17.00 น. (จ่ายเงินเองกับทางรีสอร์ท)
2. ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
3. เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง


ที่มา : ทัวร์วัดไทย


 เปิดอ่านหน้านี้  1250 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย