ธรรมะในส่วน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ 30 มิถนายน 2562 เวลา 7:00 น. โดยประมาณ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม

 dhammathaistaff  

มาร่วมทำบุญ ฟังธรรมะ เพื่อ กุศลแห่งตนและสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ที่มี ชีวิตและ หาชีวิตไม่


1,617


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย