ธรรมะในส่วน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ 30 มิถนายน 2562 เวลา 7:00 น. โดยประมาณ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม

มาร่วมทำบุญ ฟังธรรมะ เพื่อ กุศลแห่งตนและสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ที่มี ชีวิตและ หาชีวิตไม่
 เปิดอ่านหน้านี้  1410 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย