ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับพระมหากิตติศักด์ โคตมสิสโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม กับโครงการธรรมะในสวน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี ทางเข้าด้านถนนวิทยุ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

07.00 น. พระสงฆ์พร้อมกันที่บริเวณจัดกิจกรรม “ธรรมะในสวน” ฉันภัตาหารเช้า

07.10 น. ผู้ที่มาร่วมงาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดสรภัญญะบูชาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วนั่งสมาธิ

07.30 น. ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและฟังบรรยายธรรม

โดย พระมหากิตติศักด์ โคตมสิสโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง "มงคลชีวิต 38 ประการ มงคลที่ 4 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา"

08.10 น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

08.30 น. ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเดียวกัน

09.00 น. เสร็จพิธี


หมายเหตุ : เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์


ที่มา : ชมรมธรรมะในสวน 02 645 0300เสียงบรรยายธรรม >> www.dhammathai.org/park/sounds/dhammapark-04-2561.mp3
 เปิดอ่านหน้านี้  781 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย