"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๘. "นายพราน ไปวัดเชตวัน/พบพระราชา/งูเหลือมใหญ่/หญิงเปรต ๕๐๐ ตน"

 วิริยะ12    7 มี.ค. 2560

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๘. "นายพราน ไปวัดเชตวัน/พบพระราชา/งูเหลือมใหญ่/หญิงเปรต ๕๐๐ ตน"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๘. "นายพราน ไปวัดเชตวัน/พบพระราชา/งูเหลือมใหญ่/หญิงเปรต ๕๐๐ ตน"

"พบพระราชา"


.. ก็ออกเดินทางเลยไปผ่าน "เมืองจำปานครราช กษัตริย์องค์นั้นยกทัพออกไปตั้งพลับพลาอยู่นอกพระนครนะ เพราะไฟไหม้พระนครปีละครั้ง เป็นเพราะบาปอกุศลอันใดหนอ" เห็นนายพรานเดินทางผ่านไป ก็ถามว่า

"จะไปไหนนายพราน"
ข้าแต่สมมุติเทวราช "ข้าพระองค์จะเอาพระไตรสรณคมน์และศีล ๕ และธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไปคืนให้พระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน" เมืองสาวัตถีโน่น

เออ .. ดีมาก "ขอฝากความไปถามพระพุทธเจ้าด้วยว่า ประเทศของข้าพเจ้านั้น เป็นเพราะกรรมอะไรจึงถูกไฟไหม้ปีละครั้ง เมื่อพระพุทธเจ้าบอกบุพกรรมเวรที่ทำมาแต่ภพก่อนแล้วและปัจจุบันนี้ ขอท่านนายพรานจงจำไว้แล้วกลับคืนมาแสดงให้ข้าพเจ้าฟัง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง" รับคำสั่งของกษัตริย์แล้ว นายพรานก็เดินทางต่อไปเลย ..

"พบสัปโป งูเหลือมใหญ่"

ไปพบ สัปโปงูเหลือมใหญ่ ขนดขดอยู่ที่จอมปลวกใหญ่นะ

"โอ้ .. พ่อนายพราน ท่านจะไปไหน"
โอ้ .. ข้าแต่สัปโปงูเหลือมใหญ่ "เราจะเอาพระไตรสรณคมน์และศีล ๕ ไปคืนแก่พระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวัน" เมืองสาวัตถีโน่นดอก

เออ .. ดีมาก โชคดีแล้ววันนี้ "ขอฝากไปถามพระพุทธเจ้าด้วยว่า เป็นเพราะบุพกรรมเวรอะไรของข้าพเจ้า จึงมาขนดขดอยู่ที่นี่ หลายปีแล้วนะ อดข้าวปลาอาหารยากลำบากเป็นทุกข์ นั่นแหละ จะไปไหนก็ไปไม่ได้ เป็นเพราะกรรมเวรอะไร เมื่อสมเด็จพระจอมไตรแสดงถึงบุพกรรมแล้ว ขอท่านจงมาแสดงให้ข้าพเจ้าฟัง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง" นายพรานรับคำสั่งของสัปโปงูเหลือมใหญ่แล้ว เดินทางต่อไป

"พบอิตถึหญิงเปรต ๕๐๐ ตน"

.. ผ่านไปถึงเมืองหนึ่งนะ "ไปพบอิตถีหญิงเปรต ๕๐๐ ตน ร่างกายเปลือยเปล่า แต่มีอาหารทิพย์กินอยู่ อยู่ในระหว่างภูเขานั้นจะไปไหนก็ไปไม่ได้" พอเห็นนายพรานเดินผ่านไป ก็ถามว่า

"ดูก่อน พ่อนายพราน ท่านจะไปไหน"
ข้าแต่ อิตถีโย หญิงเปรตทั้งหลาย "ข้าพเจ้าจะเอาพระไตรสรณคมน์และศีล ๕ ไปคืนพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวัน" เมืองสาวัตถีโน่น

เออ .. ดีมาก "ขอสั่งข่าวสารไปถามพระพุทธเจ้าว่า พวกข้าพเจ้ามีกรรมเวรอะไรจึงมาอยู่ระหว่างภูเขานี้ ไปไหนไม่ได้หลายร้อยปีแล้วนะ จะไปไหนก็ไปไม่ได้ ไม่มีผ้าผ่อนท่อนสไบนุ่งปกปิดร่างกาย ร่างกายเปลือยเปล่าอย่างนี้ แต่มีอาหารทิพย์กินอยู่ทุกวันคืนสบาย นอกนั้นเป็นทุกข์มาก ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงบุพกรรมให้ทราบแล้ว จงกลับคืนมาบอก ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง" รับคำสั่งของหญิงเปรตแล้วก็ไปเลย ..

(มีต่อ ตอนที่ ๙. "พบช้างสารใหญ่/ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน") 
   DT014902

วิริยะ12

7 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย