"ตายเป็น คือตายพร้อมภาวนา" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ตายเป็น คือตายพร้อมภาวนา"

" .. มีคนที่อยู่ในเรือนั้นประมาณร้อยคน เป็นเรือบรรทุกข้าวสาร พอหกโมงเย็นเรือก็เปิดหวูดออกตรงไปปากอ่าวทะเล ไม่ไว้ใจในชีวิตหนักเข้า เพราะเกรงเรือจะเป็นอันตราย มีปัญหาในใจถามตนว่า "ถ้าเรือจมลงเราถึงแก่ความตาย เราจะไปเกิดที่ไหนเล่า"

ตอบตนว่า "จะไปเกิดที่ไหนก็ตาม หรือไม่ไปเกิดที่ไหนก็ตาม ขอให้ภาวนาตายคากันก็แล้วกัน ตายไม่ภาวนาเรียกตายไม่เป็น ตายเป็นเรียกว่าตายพร้อมภาวนา ต้องภาวนาไตรลักษณ์ตาย" แล้วพลิกใจว่าไม่มีผู้ตาย สังขารธรรมแปรดับต่างหาก ธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ตายมีอยู่ ทรงอยู่ .. "

"ประวัติปฏิปทา" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร  

5,488


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย