จิตสงบแล้วจะรู้บาปบุญคุณโทษ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    27 พ.ค. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

จึงว่าความสงบเท่านั้นแหล่ะที่อยากให้รู้
ธรรมทั้งหลายในคำสอนของพระพุทธเจ้า..
บาป บุญ คุณ โทษ ดี ชั่ว หยาบ ละเอียด..เห็นที่ "ใจ"
ถ้าหากว่า "สงบ" แล้วรู้ รู้ผิดถูกดีชั่ว ...ฯลฯ

"คุณ" ทั้งหลายแหล่มีคุณบิดามารดาเป็นต้น
ทั้งๆที่มีอยู่ เรารู้อยู่เหมือนกันว่าเป็นของมีคุณ แต่มันไม่เห็น..ฯลฯ
ตราบใดใจไม่สงบ ไม่เห็นของจริง
ถ้าใจสงบแล้ว "คุณ" นิดเดียวก็ปรากฏเป็นของใหญ่โต
เป็นของมีคุณค่าเหลือประมาณ ..คุณนิดเดียว

แล้วก็จะเห็นโทษในการที่เราไม่เห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณ
นอกจากเห็นคุณที่มีคุณแก่เราแล้ว เช่น คุณบิดามารดาเป็นต้น
เรายังเห็นโทษในการที่เราไม่รู้จักคุณ คือ "ของมีคุณ" มีอยู่
แล้วจะเกิดสลดสังเวชภายในตนเอง
แล้วค่าของความรู้อันนั้นน่ะจะประทับอยู่กับใจของเราตลอดกาลทีเดียวDT017019

จำปาพร

27 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย