"ความไม่ยั่งยืน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ความไม่ยั่งยืน"
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
ความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืน
"ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู"
ชีวิตที่มีความดี อาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่
"ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น"

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 

5,459


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย