ใจมันพาวุ่น..ดูให้ชัด : หลวงปู่เพียร วิริโย

 จำปาพร  

พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บันทึกเมื่อ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

...

ตั้งใจภาวนากันเด้อ ทางก็ดี กุฏิก็ดี อย่าคิดมาก คิดมากมันทำให้วุ่นวาย
กายมันไม่วุ่นหรอก ใจมันพาให้วุ่นมากถ้าคิดมาก ไม่ต้องคิดอะไร
บวชเข้ามาแล้วตั้งใจภาวนา งานการก็ไม่มีหรอก มีแต่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแหละ

ดูกาย ดูใจตัวเองนั่นล่ะ อย่าให้มันคิด กายมันไม่คิดหรอกน๊า ใจมันคิดมากปรุงมาก
อยู่นี่ของใช้ของสอยก็พอได้ใช้ได้อาศัย ไม่มีใครหวงหรอก
ข้าวปลาอาหารก็กินพอประทังชีวิต ไม่ได้กินเพื่อความสวยความงามนะ
ไม่ได้กินให้อ้วนให้พีหรือกินตามใจกิเลส กินเพื่อให้สังขารธาตุขันธ์อยู่ได้
ของใช้ของสอยก็เหมือนกันไม่ได้ใช้สอยเพื่อความงามนะ ใช้เพื่อความจำเป็น
ข้าวของเงินทองก็เหมือนกัน มันจำเป็นก็ใช้ไปอย่างนั้น ถ้าตายแล้ว
ก็เอาอะไรไปไม่ได้ของใช้ข้าวของเงินทอง เอาไปได้ก็แต่ความดีเท่านั้นแหละ

ภาวนาไป พิจารณาตับไต เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ไม่ต้องดูอย่างอื่น
ความดีมันอยู่กับกายกับใจ ไม่ได้อยู่กับป่าไม้ภูเขาพื้นดินท้องฟ้านะ
แต่มันอยู่กับกายกับใจตัวเองนั่นล่ะ


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย